İnsan Kaynakları Yönetimi; içinde çalışanın tatminini, motivasyonunu, bağlılığını, eğitimini barındıran işlevler olması sebebiyle çok büyük bir kesim tarafından “iş görenin mutluluğunu sağlamak” üzere kurulmuş bir fonksiyon olarak algılanır.

Elbette tüm bu faaliyetler, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin ayrılmaz parçalarıdır. Ancak İnsan Kaynakları Yönetimi; çalışanları maddi ve manevi olarak tatmin etmek suretiyle, işverenin başarısını ve dolayısı ile kârlılığını artırmak üzere yapılandırılmış bir fonksiyondur. Aslolan, istihdam sağlayan işletmelerin hayatta kalmasına hizmet etmektir. Bu açıdan bakıldığında; kârlılığa dönüştürülemeyen motivasyon organizasyonlarının, eğitim planlarının, ücret düzenleme çalışmalarının, performans sistemlerinin işletme açısından herhangi bir önemi yoktur.

akademİK İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı, danışmanlık hizmeti sağladığı işletmelerin kârlılığını artırmaya yönelik vizyonu ile doğru adrestir.