İşletmelerin rekabet gücünün artırılmasında ve sürdürülebilmesinde büyük rol oynayan çalışan memnuniyetini ölçümlemek üzere işletmenin ihtiyaçlarına yönelik anketler oluşturulur, ortaya çıkan gelişim alanları ile ilgili üst yönetime öneriler sunulur ve çalışan bağlılığını artırmaya yönelik projeler hazırlanır.