Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimlerinde başarılı sonuçlar üretmek üzere;

  • Şahsi sicil dosyalarının yasal mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi,
  • Puantajların düzenlenmesi,
  • Ücret pusulalarının düzenlenmesi konularında verilen danışmanlık hizmetidir.