Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi; işletmelerde ileride doğacak boş pozisyonlara eleman hazırlanması, çalışanların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkarılması, verimlilik kayıplarının en aza indirilmesi, yaratıcı düşüncenin gelişmesine fırsat sağlanması ve çalışanların mesleki tatmini ve işlerine olan bağlılığını artırmak üzere yapılan projelerdir.

Yöneticilik potansiyeli olan çalışanlar tespit edilerek kurumun başarı çıtası yükseltilmek ve çalışanların severek çalışabilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla kurum kültürüne uygun kariyer planlama sistemleri yapılandırılır.

Bu projede en hayati konu, her pozisyon için kariyer yolu belirlenmesidir. Her seviyede çalışan, belirli aşamaları kat ettiğinde kendisine yeni bir fırsat yolu açılacağını bilmelidir. Yetenekler, işletme tarafından desteklendiği sürece işletmeye katma değer sağlayacaktır.