İşletmeler açısından, en değerli varlıkları olan çalışanlarıyla ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak, İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin yapılandırılmasında son derece büyük önem taşır.

Kişilik envanteri;

  • Çalışanların genel davranış özellikleri ve bugünkü şartlarda nasıl davrandıkları,
  • Aşırı baskı altındaki davranış biçimleri,
  • Olağan davranışları ile bulunduğu pozisyondaki davranışları arasındaki farklılıklar,
  • Görevden veya özel hayattan kaynaklanan stresleri,
  • Hangi görev için uygun oldukları,
  • Nasıl motive oldukları, görevde uzun süre kalıp kalamayacakları,
  • Büyük değişikliklere uyum süreçleri,
  • İşletmenin kültürüyle uyumlu olup olmadıkları ve
  • Eğitim ihtiyaçlarının tespiti konularında veri üreten yönetim araçlarıdır.

Bunun yanında pozisyonlar bazında yetenek ve İngilizce seviyeleri oluşturularak, çalışanların görevin gerekleri ile uygunluğu ölçümlenmektedir.

Çalışana ait tüm bu bilgiler; çalışanların kariyer planlaması, ücret düzenlemesi ve yedekleme planlaması konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır.