7 Nisan 2016 tarih 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “kişisel verilerin işlenmesi ve korunması” konusunda Kanun kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan kurumlara yükümlülükleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilir.

Kişisel Verilerin Korunması konusunda verilen danışmanlık hizmeti aşağıdaki adımları kapsar:

  • Mümkün olduğu kadar çok çalışanın katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,
  • Tüm bölümlerle ayrı ayrı yapılan toplantılarda, yürütülen faaliyetler ve kullanılan dokümantasyonun tamamının edinilmesi,
  • Süreçlerin ve dokümantasyonun Kanun kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Değerlendirme sonucunda gerekli aydınlatma ve rıza metinlerinin hazırlanması,
  • Tüm bölümlere Kanun kapsamında yükümlülüklerinin bildirilmesi için toplantılar düzenlenmesi,
  • Üst yönetimin tüm çalışma ile ilgili bilgilendirilmesi,
  • Uygulama sürecinin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması.