Sosyal sorumluluk, ait olunan toplumun sorunlarına kayıtsız kalmamaktır. Toplum bilincini yükseltmek, işletmelerde aidiyet duygusunu artırıcı bir role sahiptir. Sosyal sorumluluk projelerinde bir arada çalışmak ise çalışanların iletişimini güçlendirir, hayata dair ortak bakış açılarını ortaya çıkarır, birlikte yaratılan sonuçların sinerjisinin farkına vardırır.

Sosyal sorumluluk projeleri, çalışanların ortak değerleri ile ilgili bilgi sahibi olunduktan sonra işletmelere özel olarak tasarlanır. Yaşam felsefesi yönünden ortak amaçları olan bireyler için tasarlanan bir sosyal proje; ekip başarısının sağlanmasında çalışanlar için düzenlenen balo, piknik, seyahat gibi organizasyonlardan çok daha büyük bir fayda yaratacaktır.