İstihdam teşviki konusunda çıkarılmış ve ileride çıkarılacak olan yasalar takip edilmek suretiyle, işverenin bu yasalardan azami ölçüde faydalanması için gerekli takip ve çalışmaların yapıldığı danışmanlık hizmetidir.