Ücret Yönetim Sistemi, tıpkı Performans Yönetim Sistemi gibi işletme yönetiminin en önemli sorumlulukları arasında yer alır. İşletmede uygulanan ücret sistemi ne denli adil, objektif, rekabetçi ve teşvik edici ise performansa o denli pozitif etkisi olacaktır.

Ücret yönetiminin en temel aracı, ücret matrisidir. Ücret matrisi ile bölüm içindeki ücret yapısı ve bölümler arası ücret yapısı net bir şekilde ortaya konmaktadır.

Ücret Yönetim Sistemi danışmanlık projeleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • İlk aşama, kurumda var olan ücretlerin matrise yerleştirilmesi ile başlar.
  • Elde edilen matris, sektörel araştırmaların sonuçları ile değerlendirilmek suretiyle pozisyonların taban ücretleri düzenlenir.
  • Eğitim, yabancı dil, teknik beceriler ve iş sonuçlarının bir bileşkesi olarak yüksek performansın taban ücrete etkileri ortaya konarak ücret matrisinde yer alan her pozisyonun taban ve tavanı belirlenir.
  • Düzeltilmesi gereken ücretlerin hangi periyotta ücret matrisine uyarlanacağı belirlenir.
  • Tüm bu düzenlemeler, gerekçeleri ile yönetim sorumluluğu olan personele aktarılır.