Kârlılığını artırmak isteyen işletmelere ait tüm İnsan Kaynakları süreçleri, mevcut durum analizini takiben işletmenin ticari gereksinimleri ve performans geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanır ve yeni süreçler uygulama aşamasında denetlenir.